Jsme nezisková organizace – zapsaný spolek (z. s.), registrován u Městského soudu v Praze s akreditací od MŠMT ČR. Poskytujeme široké spektrum zdravotnických služeb počínaje zajištěním odborné první pomoci při sportovních a kulturních akcích, školení a kurzy první pomoci, ukázky záchranářské techniky pro veřejnost, rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR, dopravci praktických lékařů a v neposlední řadě náš smluvní partner PM MEDICAL CZ, který Vám zajistí Zdravotnickou dopravní službu (DNR).

Členové (DPČ) našeho spolku jsou zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry se specializací ARIP - mentoři klinické praxe a lékaři kteří pracují u záchranných služeb, nebo ve zdravotnických zařízeních typu JIP, ARO a Emergency. Všichni naši členové jsou způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. a poskytují profesionální odbornou první pomoc.

  RESCUE HELP, z. s.

  IČ.: 03 14 07 41
  MSP: č. j. 60995, spisová značka L
  MŠMT ČR: č. j. 7835/2015-1/262
  ŽÚ: č. j. OŽ/5550/15/MA
  Statutární zástupce: Lukáš Kocanda, DiS.


  PM MEDICAL CZ, s. r. o.

  IČ.: 28 36 56 40
  DIČ: CZ 28 36 56 40
  MHMP: č. j. 222959/08/ZDR
  Jednatel: Petr Mezera

RESCUE HELP | www.rescuehelp.cz | info@rescuehelp.cz | Adresa: Černuc č.p. 124, 273 25 Černuc, Středočeský kraj | Telefon: +420 737 175 765